Donderdag 16 Januarie 2014

Duitsland

Daar kom ’n nuwe Bybelskool in Duistland waar sendelinge wat geroep is vir Europa opgelei sal word. Dit word “the Gospel for Europe ministryschool” genoem. Die moontlikheid is ook daar om die Veritas kursus een dag per week daar aan te bied. Ons vra onsself af wat die Here se planne kan wees met al hierdie moontlikhede? Aan hierdie “oop deur” is ook baie reistyd en ook hoë onkoste vir brandstof verbind. Sommige dinge kan ook afleidings wees! Bid asseblief saam met ons dat ons die Herder se stem duidelik sal hoor en Hom gehoorsaam sal volg.

Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking