Woensdag 24 Februarie 2016

Toring van Babel in Nederland met ons skoling?!

Die afgelope 9 maande het vir nogal n baie vrugbare en besige tyd gesorg. Die mense waar ons les voor gee is baie besonder en uniek.


IKEG het gesorg dat ons besig bly.

Op drie plekke is ons besig die Verdiepings Kursus Kinderevangeliesasie VCK te gee. (Sliedrecht in die middel van Nederland, Broek op Langedijk in die Noorde en ook Eindhoven in die Suide) Elke Kursus bestaan uit 12 aande en dit is nogal 'n opgawe om dit te doen.

Wat ons getref het is dat daar soveel verskillende nasionaliteite betrokke is. Dit is n uitdaging wanneer mens les gee. Natuurlik is die meeste Nederlands, maar op 2 plekke (Eindhoven en Broek op Langedijk) vra die kursus vir ekstra inspanning. Daar moet soms tussendeur vertaal word, want nie almal praat ewe goed Nederlands nie. Dit is 'n klein toring van Babel - net hier ken almal die Here.

As mens na die kursus gangers kyk dan bestaan hulle uit nogal n verskeidenheid van nasionaliteite! (Nederland, Spanje, Indonesië, Poland, Dominikaanse Rep., Colombia,  Suid- Afrika , Nigerië, Portugeessprekende lande uit Suid-Amerika. Dit vra baie omdat mens eenvoudig moet praat en ook wanneer die demonstrasie gehou word dan is dit vir sommige van die mense moeilik om dit in Nederlands te doen. (EN ons Spaans, Potugees, Iindonesies en Pools is ook maar beroerd). In Eindhoven het ons die kleinste kursus ganger ooit gehad - 1 week oud en hy het hom keurig gedra!) Besonder is dit dat die moeder so toegewyd is dat sy nie die lesse wil misloop nie en dan tog weer kom.

Ook het Marius in Goes en Middelbrug (Suid-Wes Nederland) gepraat oor die evangelie en hoe mens dit aan kinders oordra. Dit is ver ry vir Nederlandse standarde - byna 3 uur. Dit was baie geeënd. Dankie vir julle gebede!

Wat Veritas betref gee ons nog elke donderdag in Apeldoorn les aan n hase groep (20) en n slakke groep (11). 

Die hase kom elke 2e week bymekaar en die slakke groep een keer 'n maand. Wat vir ons bemoedigend was, is die feit dat van die mense wat die Veritas kursus gevolg het of nog volg, is daar nou ten minste 8 persone wat in die kerkraad dien as kerkraadslede! Dit glo ons gaan n baie goeie invloed in die kerkraad hê. Dit beantwoord ook aan die doel van Veritas dat ons die kerk wil dien en leiers oplei.

In Langbroek het Marius weer begin met n nuwe groep studente. (12) Hulle kom uit die verskillende jare van die Bybelskool en het nou met module 2 begin.

Dan het die groep in Lopikerkapel nou net afgesluit met module 2 en gaan ons verder met module 3. Elf van die groep gaan verder na module 3 toe. Op die foto kan u sien hoe hulle die sertifikate vashou.
Dit was n lang skof van meer as 18 maande! Dit is baie besonder dat mense wat nou reeds byna drie jaar besig is met die opleiding tog verder gaan.
Hierdie kursus is vir ons baie bemoedigend. Want daar ontstaan n band. Dit is besonder en kosbaar. Bid asseblief vir wysheid en krag om hierdie opleiding onder die beheer van die Heilige Gees te gee. Bid ook vir Gerrit van Valen wat Marius in Lopikerkapel help.


Maandag 15 Februarie 2016

Vlugtelinge na Europa - God se oordeel of seën of miskien albei?

Ons is seker dat u op hoogte is van die miljoene vlugtelinge uit die Midde-Ooste en Noord Afrika na Europa. Wat dit inhou sal nogal radikale gevolge vir ons kan hê. Ons begin dit al merk. 'n Wêreldbekende Christen leier het n baie waar ding gesê - is God nie besig om Europa wat openlik God verwerp en weg wil hê uit sy grondwet oor te gee aan die Islam? Rom1:18 en verder is duidelik dat die mens wat homself willens en wetens die mens in die plek van God plaas, deur God oorgegee word aan losbandigheid en om dan maar die leuen te glo en Sy oordeel te ervaar.(2Thes 2:11-12)

Tog het dit n ander kant ook. Dit is dat die Here die Islam oopbreek (soos met die kommunisme) en nou het ons die moontlikheid om mense te bereik wat nooit die Evangelie sou hoor nie! Ons glo beide die aspekte is waar - God gaan die selfversekerde Godonterende kontinent onder Sy oordeel bring maar ook vir ons as gelowiges is dit n tyd van harde werk, want nie net die vlugtelinge maar ook die ongelowige Europeërs raak onseker en oop vir die Evangelie. Ons hoor van steeds meer bekeerlinge onder die vlugtelinge. Ons vertrou dit is eg en nie net sodat hulle hier n verblyf status kan kry nie.  Prys die Here want onder hulle sal daar beslis opregtes wees! Ons bid vir die bekering van die Europeërs want onder hulle sien ons eerder n verharding teen die evangelie en God.

So het die Here Amanda duidelik gelei om een van hulle te help om by die tandarts te kom. Ons het nou n tel nommer en naam. Bid vir wysheid hoe ons hom verder kan help. Hij kom uit Afganistan.


Praktiese implikasies vir ons:

 1. Mens se hart gaan uit na die egte vlugtelinge. Baie moes hals oorkop alles agter laat en vlug. Veral die Christene daar tussen raak mens diep. Bid dat die Here Sy kinders sal beskerm en in kontak bring met gelowiges hier in Europa.
 2. Bid dat die Here die ander vlugtelinge ook tot Hom sal bring deurdat hulle die evangelie sal hoor en in die enigste Redder van hun sonde sal glo. (Onlangs is 37 vlugtelinge gedoop!)
 3. Maar tussen die vlugtelinge sit baie jong manne waaronder baie wat geradikaliseer is in hul geloof en geen respek het vir 'n ander geloof en veral nie vir vrouens nie! Hoe onderskei mens tussen die mense? 'n Menslik onmoontlike taak! Dit word n groot probleem soos wat dit duidelik geword het oor die jaarwisseling in Köln en baie ander plekke. (Oor die 700 sake van betasting, diefstal en selfs verkragting is by polisie aanhangig gemaak - almal jonge manne wat dit in die openbaar gedoen het!)
 4. Hulle het al IS handleidings op internet gekry oor hoe om jou voor te doen as Christen (selfs kruise te dra as dekmantel) en hoe mens aanslae kan pleeg spesifiek op Christene en kerke! Dus die tyd van "rus en vrede" in Europa is waarskynlik getel. In n land waar niemand n wapen mag hê as beskerming kan julle julle voorstel dat mens letterlik "sitting ducks"is as daar n aanslag gepleeg word, want hulle smokkel AK's maklik binne.
 5. IKEG het 7000 Evangelisasie boekies vir kinders oor wie Jesus is en hoe om in Hom te glo en 7000 Lukas Evangelies, om uit te deel. Bid dat dit uitgedeel sal word vir die regte mense en dat mense tot geloof sal kom!
Gebedspunte

 • Bid vir ons beskerming hier met die bedreiging van die Islamisering van Europa.
 • Bid asb dat die 7000 boekies van IKEG by die regte mense uit sal kom en vir bekerings.
 • Bid dat ons oop deure sal kry na hierdie vlugtelinge wat egte vlugtelinge is en hoe ons persoonlik hierin kan help.
 • Bid vir beskerming van Christene in die opvang sentrums waar steeds meer verhale na vore kom van vervolging deur ander vlugtelinge al is hulle hier in "veilige Europa". 
 • Bid dat die Here hierdie onsekere situasie sal gebruik om die ongelowige Europeërs en by name in Nederland tot geloof te bring.

Donderdag 04 Februarie 2016

Geestelike leiding gee aan Skape of Bokke?!

Die afgelope 2 naweke het Marius die voorreg gehad om by 3 werkswinkels te praat van die landelike opleidingsdae vir jeugleiers  van die Christelike Geref kerke in Sliedrecht en Urk.  Meer as 100 jeugleiers en Sondagskool leiers  het dit bygewoon.

Die onderwerp het nogal baie reaksies en gesprekke tot gevolg gehad. Die vraag wat sentraal gestaan het is waar rig mens jou op in jou bediening in die gemeente. Verlore skape te soek of "entertainment" te gee vir die bokke. Word die evangelie nog duidelik verkondig of laat mens jou beïnvloed deur uitgangspunte van die sosiale wetenskappe wat nie wil dat mens moet praat oor sonde, skuld en verlorenheid maar meer oor hoe mens beter kan voel oor jouself en hoe jy jouself kan ontplooi of self verwesenlik.
Die groot groep wat aanwesig was

Nogal n ander boodskap as wat Jesus verkondig het. Sy boodskap was die teenoorgestelde - dat ons as gebroke sondaars ons moet bekeer en in Hom moet glo as  Verlosser van ons sonde en as ons agter hom aan wil kom ons onsself moet verloën! Hierdie ander evangelie is die grootste oorsaak dat Europa die grootste sendingveld in die wêreld word.
Wel was die geweldige positiewe reaksies baie bemoedigend.
n Paar aanhalings van eposse wat ek ontvang het na die toesprake:

"Ik was zaterdag in uw lezing over schapen en bokken.
Ik ben onder de indruk geraakt, het heeft mijn hart weer opnieuw gaande gemaakt met het lot van onze kinderen en jeugd."


"Ik wil je bedanken voor de eerlijke workshop van afgelopen zaterdagavond.
Het was of de Heere via u tot mij sprak en mij de juiste handvaten aanwees (aanwys) om het evangelie aan de jongens van de vereniging (12+) bekend te maken.
De dingen die wij als succesvol en juist zagen (gesien het) werken juist de bokken en onze eigen ego in de hand, en dit zijn nu juist de zaken die opbouw van de schapen in  Jezus in de weg staan."


Marius besig met 'n
werkswinkel ( 3 keer 15-25 mense)
Uit hierdie en ander reaksies merk ons iets van die woorde van de Heere in Amos 8:11 en 12. Mense soek na die Woord van die Heere en nie menslike filosofië nie, maar hoor ongelukkig nie duidelike Bybelse beginsels uit Gods Woord nie. (Helaas het ek baie in SA met mense gepraat waar dieselfde klagte na vore gekom het.) Ons is dankbaar dat hier en ook daar in SA nog baie smag na die onvervalsde melk van die woord van God. 
Ook is ons dankbaar vir de getroue predikante en ampsdraers wat aan die Woord getrou is en dit bely en so verkondig. 

GEBEDSPUNTE:


 1. Bid dat die ware gelowiges nie sal ingee aan die druk om ter wille van getalle en sogenaamde 'sukses' Bybelse waardes sal prys gee nie.
 2. Bid vir die geleenthede wat ons kry om gelowiges op te lei op verskillende plekke in Nederland vir seën.
 3. Dat ons standvastig sal bly in Sy Waarheid.
 4. Bid vir u geestelike leiers ook! Ook hier vir die geestelike leiers.