Maandag 27 Junie 2016

IKEG Europese konferensie

In Mei het ons de voorreg gehad om weer saam met ons medewerkers uit die hele Europa mekaar by die 3 jaarlikse konferensie te ontmoet.

Dit was n geseënde tyd, gevul met goeie onderwys uit die Woord van God, bemoedigende boodskappe en ook ‘n bewuswording van die hoeveelheid mense wat nog met die Evangelie bereik moet word in die verskillende lande van Europa. Die geestelike nood is groot en die kerke lyk steeds minder in staat te wees om uit te reik na die groter vyandig wordende samelewing.

Die verskille is ook groot tussen Wes en Oos Europa. Wes Europa waar ons  geestelike erfenis oorspronklik vandaan gekom het, word seker die grootste post moderne heidendom. Die vyandigheid na ons as Christene word steeds groter en feller. In Oos Europa is daar baie geleenthede met baie oop deure, maar die finansiële nood daar is weer groot. Dikwels werk kollega’s daar onder moeilike omstandighede en baie armoede. Dit is ook nie meer vreemd om te hoor dat werkers gearresteer en ‘n sekere tyd en selfs jare in die gevangenis moet deurbring nie. Dit gebeur meestal in die Moslem lande van die Sentraal Asiatiese republieke. 

Ons het 'n stad uit elke land aangewys waar ons op wil fokus vir die volgende jaar. Nederland kies Eindhoven. Op die foto bid ons rondom die kaart van Europa en is daar liggies geplaas op die plek waar die stede is, waarheen ons wil uitreik. Hierdie aksie word die “City Kids” projek genoem, met slagspreuk: “Every child for every city in every Nation”. Bid u saam met ons vir geseënde uitreikaksies?

Want ons harte is weer en weer aangeraak deur n dubbele geestelike nood, wat groter en groter word: Eerstens is daar die verval BINNE die kerke en dan is daar die afval van die mense daar buite”, die mense wat nie meer die binnekant van ’n kerk ken nie of wil ken nie. Mense wie Christus heeltemal nie ken nie.

Maar die “fellowship”/koinonia was vir ons opbouend en het ons met nuwe moed laat terug keer na huis. Dit was baie lekker om saam met die IKEG werkers daar te kon wees en om weer Johan en Rita Bloemhof  (Suid Afrikaanse kollegas, werksaam in Frankryk) te sien en ons het sommer baie lekker in Afrikaans gekuier.

Woensdag 15 Junie 2016

Veritas groep in Apeldoorn voltooi module 3

Ons kan dit nie wegsteek nie! Ons wil dit ook nie geheim hou nie…die gevoel van trots soos ’n vader oor sy kind wat so goed presteer nie! Hierdie is maar ’n beeld om die volgende goeie nuus met u te deel:
Hierdie groep is ’n bron van dankbaarheid en bemoediging vir Marius en vir ons: Hierdie pragtige groep in ons tuisgemeente hier in Apeldoorn. Mense wat geen formele Bybelskoolopleiding het nie, manne en vroue wat vol in die lewe staan met loopbane, studie en gesinne, gepensioeneerdes of huisvroue:  Na vier jaar se getroue bywoning en studie het 19 kursusgangers hulle Veritas module 3 afgehandel! (Op die foto sien u hulle nadat hulle elkeen die sertifikaat in ontvangs geneem het.) Hulle toewyding is op hulle beurt vir ons tot inspirasie. Die groep deel ook lief en leed met mekaar! So bind dit mense met verskillende persoonslikhede en ook verskillende ouderdomme aan  mekaar in die Gees. nader aanmekaar bring en deur die Liefde van Christus aan mekaar verbind. So het ons ook hierdie PRAGTIGE bos blomme as geskenk gekry. Dit is werklik besonder, aangesien daar ’n lieflike geur in ons sitkamer versprei word. Nog nooit het ons blomme gekry wat so lekker ruik nie! Dit laat ons ook dink aan die volgende teks in 

Ef 5:2 “….en wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en Hom oorgegee het as ’n gawe en offer aan God tot ’n liefllike geur

Sal u asb saam met ons bid dat almal ook sal besluit om die laaste module te volg. Dit is module 4 en die Evangelies word behandel sowel as die geskrifte van Johannes, wat natuurlik ook Openbaring insluit.

Die Here seën werklik oorvloedig, want nadat Marius die kinderevangelisasie kursus in Eindhoven aangebied het, is daar nou ook belangstelling vir Veritas. Donderdag, 16/06 is daar ’n bekendstellingsaand om te kyk of daar genoeg belangstelling is om in September, aan die begin van die nuwe skooljaar met Module 1 weer daar te begin. Sonder enige twyfel is ons weer van u gebede afhanklik. Gebed dat die Here die mense se harte sal voorberei met entoesiasme vir Sy Woord en om te wil leer om dit persoonlik beter te kan verstaan en toe te pas...

Woensdag 01 Junie 2016

IKEG kinderkamp

Wat was dit vir ons heerlik om so 'n 40 kinders op ons jaarlikese kinderkamp te kon verwelkom. Die span leiers het tot groot seën van die kinders hulle ingesit om die kinders te bereik. Ons is so bly om te sien dat Johan Josua en Leonie en van hulle "soldiers" vriendekring ook daar aanwesig was as leiers. Ook is dit n groot bemoediging geweest om te sien dat Kees Wisserhof wat  'n ou Bybelskool student was, ook as leier gehelp het. Ook ou VCK (Verdiepingskursus Kinderevangelisasie) studente was aanwesig en oud Suid-Afrikaanse kerk lidmate Deon en Nonna Gericke en Suzette  Daneelwas ook in die kombuis werksaam.
Marjan Verkerk, 'n IKEG bestuurslid het die Bybelverhale vertel en twee van die kinders het die naweek gekom en gevra hoe hulle ook in die Here Jesus as Verlosser kan glo.
Bid dat die Here die naprediker van Sy Woord sal wees.
Daar is altyd met so n kamp behoorlik baie stryd. Hierdie keer ook. Iemand wat saam met Marjan die verhale sou vertel het, het siek geword. Maar die Here het ondanks dit besonder gewerk en was die kamp baie geseënd.