Donderdag 02 Desember 2021

Covid19 kon nie die deure toe maak nie!

Liewe familie en vriende

Wat 'n moeilike jaar was dit nie vir baie van ons nie?! Lande was gegrendel en mens moes ook  maar roei met die roeispane wat mens gehad het. En nou word   Suid-Afrika weer gesien as ‘n rooi land en kan niemand uit Europa daarheen of terug nie. Een ding is seker - ons het geleer dat die Here nie onkant gevang word deur hierdie hele situasie nie. Hy bly in beheer! Ons is baie dankbaar dat die bediening nie verhinder was hierdeur nie. Ons kon gewoon aangaan, soms sonder beperkings, soms met Zoom en wat die kinderwerk betref kon Marius se skoling eenvoudig aangaan. 


Dankbaar is ons vir die leierskap van Marco en José Baan wat laas jaar by ons by IKEG, as direkteursegpaar oorgeneem het. Marius gee nog skoling by verskillende groepe en skole. Maar hy het sy hande veral vol met Veritas opleidings en die verantwoordelikheid hiervoor in Europa. Daar is nou mense wat opleiding gee in Frankryk (Johan Bloemhof en ‘n span daar), Roemenië, en Engeland. (Die leiers is hier op die foto, in n zoom gesprek met Marius). Ook is iemand besig om in België in Engels die Veritas kursus te gee - hy in Engels en die mense het ‘n Arabiese handleiding voor hulle omdat hulle uit Irak kom. Die leiers is besonder entoesiasties en dit is elke keer n groot bemoediging om so bymekaar te kom.

Ons is ook baie opgewonde oor 'n nuwe uitdaging en dit is dat Marius DV via Zoom vir Afrikaanssprekende mense,  Veritas module 1 wil gee vanaf Januarie 2022. Mense van oor die hele wêreld mag inskakel! (ZA tyd om 19.00 tot 21.00). Dit gaan op Woensdagaande wees ongeveer elke 2e week. Het jy belangstelling daarin? Laat ons so gou as moontlik weet, deur n E-pos te stuur met die volgende in die onderwerp: “Veritas1ZA2022” na marius@veritascollege.org


Hartseer nuus is dat Barbera Nooitgadagt wat jare lank ons gehelp het in ons klub aan huis, met vertaal en korreksiewerk, in Februarie aan alvleisklier kanker oorlede is. Dit het baie vinnig gegaan en ons kon goeie gesprekke met haar gehad het. Wat besonder is, is dat nadat sy oorlede is, het haar familie ons gekontak om te vertel dat hulle ‘n briefie in die kombuis gekry het waarop sy geskryf het… “Marius kan my elektriese fiets kry”. Dis 'n besondere duur geskenk en iets wat mens altyd aan haar sal laat terug dink, met groot dankbaarheid.

Familie nuus: 

Ons het beide, in Oktober Covid19 gehad. Ons het soms besoek op afstand gehad. Leonie
en ander het gereeld inkopies vir ons gedoen en die sak by die voordeur gelaat. Op die foto het Daniël en Estie kom inloer. Soms het dit gelei tot heel wat spanning, wanneer die suurstof gehalte in Marius se bloed gedaal het, maar die Here was goed vir ons. Ons glo Hy het ons hierop voorberei deur van Junie af, 'n ander eetpatroon te laat volg - 
FireDiabetes.com. Ons het albei behoorlik gewig verloor en ons eet heerlik. Hulle het ook sekere voorskrifte vir wanneer mens Covid19 sou kry. Ons het dit gevolg en dit beteken o.a. dat mens vir die eerste 24 uur moet vas, en daarna nie enige koolhidrate en suikers mag eet nie. Virusse leef op die laasgenoemde twee produkte. Ons is baie dankbaar, want ons glo die Here het ons dit laat volg en ons glo dit het gehelp om ons deur Covid19 te kry. Ons besef ook dat daar mense is – ook familielede en vriende wat dit nie oorleef het nie en dit konfronteer ons ook met die moeilike vrae waarom ons wel? Dit is alleen die genade van die Here wat ons gespaar het, want Hy het blykbaar nog ʼn taak hier vir ons. (Sien hier onder)

Met Marna, Gerben Jan en kinders gaan dit ook goed en ons vind dit heerlik as Abigaile, Sophie, Lucas en David by ons kom inloer. Die drie oudstes is tieners met ouderdomme tussen 13 en 15 jaar en David is nou 8 jaar. Elkeen het natuurlik hulle eie belangstellings en beleef hulle eie interessante dinge op hulle persoonlike gebied.

Estie en Daniël ervaar sommer baie uitdagings in die gemeente, net suid van Rotterdam, waar hulle nou al twee jaar predikantsegpaar is. Ons sien hulle en liewe Igor, die kat, net veels té min (a.g.v. afstande en ook Covid19 beperkings). Wanneer ons hulle wel sien dan is dit byna ’n reünie!

Met Johan en Leonie gaan dit ook goed. Hulle is betrokke op verskillende terreine in die lewe en geniet baie van klein Levi. (14 maande) Ons kyk elke Vrydag na hom, wanneer hulle werk. Dit is n groot voorreg om dit te kan doen, al is die program elke week steeds baie vol.

Ons is so dankbaar dat ons kinders en aangetroudes, die Here wil volg en Hom wil dien in 'n moeilike samelewing wat al hoe meer teen die Christene keer. (Is dit nie wat die Here Jesus bedoel het dat aan die einde van die tye, alle volke julle sal haat  as gevolg van Sy Naam nie (Mat 24:9). Ons sien dit wêreldwyd nou gebeur en in alle lande!)

In ‘n vorige paragraaf oor Covid19 het ons  gesê die Here het blykbaar nog 'n taak vir ons hier. Hierdie taak bly 'n groot uitdaging, want die afvalligheid in die kerke, die toename van vrysinnigheid, die afwatering van die Evangelie en die hardheid in die samelewing neem angswekkend toe hier in Europa, maar ons saai getrou die saad en ons hoor van vrug onder die kinderwerkers en die seën op die skoling vir IKEG en Veritas! Dit is 'n ongelooflike bemoediging! En mag dit ook so ’n bemoediging wees vir elkeen van u wat ook op watter manier ook by ons en ons werk betrokke is. Maak die Here se naam groot, want dit is HY en nie ons of die span werkers nie! Hier sien u die opleiers van Veritas in Nederland, 7 kon nie bij een van die 2 byeenkomste wees nie. 

Ongelukkig neem die geestelike verval ook in Suid-Afrika toe. Ons lees ook dat daar al byna 90 gemeentes uit die NG kerk gedoleer het, omdat hulle nie meer die rigting,  onbybelse standpunte en opleiding in die kerk wil aanvaar nie. (dit is iets wat hier in Nederland in 1886 ook al gebeur het en waar gemeentes nie meer die Sinode finansieel steun nie en hulle distansieer van onbybelse besluite.) Lees meer hieroor wat in SA gebeur op www.kairosnetwerk.net as julle meer wil weet.)

Ons wil julle almal wat ons so getrou ondersteun in gebed en met bydraes bedank vir julle volgehoue steun en betrokkenheid. Ons het gehoop dat ons weer 'n geleentheid sal kan kry om Suid-Afrika toe te kom en te kom kuier, maar nou met hierdie nuwe Covid19 variant.... Word beplanning om te reis al hoe moeiliker en grense gaan toe. Dit bly te onseker hoe dinge verder gaan ontwikkel. Bid asb. Saam met ons dat die Here die pad sal aanwys vir die toekoms en wanneer dit die regte tyd sal wees om tog op besoek te kom.

Ons glo vas dat die Here groter is, as al die omstandighede om ons. HY is en bly ons enigste hoop. Daarvoor het Hy Sy Seun na die aarde gestuur: Om ons te red!  Hy is die enigste hoop vir hierdie wêreld.

Ons wens julle ‘n baie geseënde Kersfees en ’n hoopvolle en gesonde nuwe jaar toe. 

Met baie liefde

Marius en Amanda uit Nederland

  Ons is afhanklik van bydraes vir  ons lewensonderhoud. As die Here dit op u hart lê, kan u 'n bydra in die volgende rekening inbetaal: Rekening: NKA,  Bank: ABSA,  Rek. nr.: 240 145 995 en vermeld u naam asb.

Tel. nr.: (012) 285 0635 

 E-pos: wilna.smit@mweb.co.za of stormpies@gmail.com

 

Woensdag 02 Desember 2020

Nuwe leiers maar ook nuwe moontlikhede vir ons!

Op 1 September het ons ‘n groot mylpaal bereik in ons bediening. Ons het al jare in ons nuusbriewe genoem en voorbidding gevra, dat ons so graag meer wil fokus op Bybelonderwys en skoling vir kinderwerkers, Bijbelskole en vir die Veritas Bybel leierskapskursus. Ons glo dit is waar die Here ons nou wil gebruik. Leiers moet opgelei word, om  die werk wat ons nou al deur Sy genade, 28 jaar in Nederland doen, verder te kan dra. Ons glo dit is waar die Here ons wil gebruik en waar Hy meer vrug en seën gee. En in die proses, staan ons verstom om te sien hoe die Here die deure oopmaak.

Om direkteur van IKEG te wees en om dieselfde tyd ook skoling te gee en dissipelskap te doen, het eenvoudig te veel geword! Ons het al vanaf 2010 gebid vir nuwe leiers! En nou is ons verheug dat die Here ’n egpaar, Marco en José Baan vanaf 2012 in die werk gebring het. Marius kon in hulle inbou en stadig maar seker het hulle die verantwoordelikhede van direkteurskap oorgeneem. Op 1 September was dit offisieel en het CEF internasionaal hulle aangestel as die nuwe direkteursegpaar vir Nederland.  Prys die Here! Op die foto dra Marius die kapteinspet oor aan Marco tydens 'n spanvergadering. Ons glo Marco sal ook die Groot Kaptein volg soos wat ons al die jare na gestreef het.

In Veritas is daar ook verskillende leiers (14) wat nou Veritas gee en 2 van die manne het predikante geword! Marius lei nou ook 9 ander op om begeleiers (fasiliteerders) te word.

Wat gaan ons doen noudat ons nie meer die leiers van IKEG is nie?  Ons bly deel van die span van IKEG deur alleen skoling te gee, maar fokus nou nou nog breër as net met IKEG, maar ook by die Bijbelskole en Veritaskollege. Dit is verbasend hoe baie kinderwerk weer terug kom in hierdie opleiding. Dit is opmerklik dat Marius rus vind en energie kry, deur weer hiermee besig te wees. Marco is een van die dissipels van Marius en hy begelei hom ook nog verder.

Ons is verras deurdat Bennie Wolvaardt, leier van Veritas internasionaal, Marius op dieselfde dag wat Marco aangestel is,  gevra het om Veritas nie alleen in Nederland nie, maar ook in Europa verder bekend te stel en waar moontlik, te ontwikkel. Dit is regtig besonder dat die Here die deure so oopgemaak het. Marius is in elk geval al betrokke in Parys met Johan Bloemhof en sy seun Jean, en twee ander, om hulle daar te help om die Veritas kursus te ontwikkel in hulle gebied.  Verder is daar moontlikhede in België en Engeland waar hy al reeds mee besig was. In Roemenië is Veritas ook gevestig en wil Marius die leier daar ook bemoedig en help. Dit is geen geheim dat die mense van Europa weer nodig het om terug te keer na ‘n ware verstaan van en liefde vir die Woord van God nie. Veritas is ‘n besondere instrument van die Here, glo ons en sien ons, om belanstellendes te leer hoe om weer waar te maak. Kinderevangelisasie is ook ‘n baie belangrike manier om uit te reik na jou buurt en omgewing en die 2 pas naatloos by mekaar aan. In module 2 les 22 kom dit ook uitgebreid aan die orde!

Dus het ons take oorgedra maar die bediening het groter en meer uitgebreid geword. Bid asseblief vir wysheid vir elke stap op die pad vorentoe. So het hierdie jaar nie alleen baie veranderinge in die samelewing gebring deur middel van COVID 19 nie, maar ook vir ons en in ons manier van werk het daar redelik baie verander! 

Ons wil julle graag ‘n baie Geseënde Kersfees en ‘n Godvrugtige nuwe jaar toewens. Dankie vir u/jou/julle troue betrokkenheid deur gebed en ook finansiële ondersteuning. Die vrug wat die Here op ons werk gee is ook weer die “rente op julle rekening”. Fil 4:17-18.


 Ons is afhanklik van bydraes vir  ons lewensonderhoud. As die Here dit op u hart lê, kan u 'n bydra in die volgende rekening inbetaal: 

Rekening: NKA,  Bank: ABSA,  Rek. nr.: 240 145 995 en vermeld u naam asb.

Tel. nr.: (012) 285 0635 

 E-pos: wilna.smit@mweb.co.za of stormpies@gmail.com

 


Dinsdag 11 Augustus 2020

Byna 400 jaar gelede en 20km van ons af?!

Toe ons die roeping in 1982 gekry  het om na Nederland te kom, het die Here die volgende teks gebruik om die aard van die roeping te bevestig.

Jes 58:12 "En die wat uit jou voortkom, sal die ou puinhope bou, die fondamente van die vorige geslagte sal jy oprig, en jy sal genoem word: Herbouer van gebreekte mure, hersteller van paaie, om bewoonbaar te maak.


As opsomming van hierdie teks was ons roeping dus om die gebroke geestelike mure van ons voorgeslagte te gaan herbou. Amanda se voorouers van haar vader se kant het in die vroeë jare van 1700 uit Amsterdam na Suid-Afrika vertrek en Marius se voorouers uit Leeuwaarden in die jare na 1750. Toe hierdie besef tot ons deurgedring het, was ons al verwonder dat twee van voorvaders wel uit Nederland vertrek het. (Die voorouers van Marius se moeder het uit Frankryk gekom). Ons het nooit nagegaan waar die voorgeslag van Amanda se moeder vandaan gekom het nie. Tot ons groot verbasing het ons nou uitgevind!

So het ons uitgevind ...Ons was 
nie meer verplig tot ‘n algehele vergrendeling nie en 'n maand gelede het ons, ons “kleinkat” in Abbenbroek gaan oppas, aangesien Estie en Daniël êrens anders moes wees. Groot was ons verrassing toe Amanda 'n Whatsapp berig van haar niggie uit Suid-Afrika gekry het. "Het ons geweet dat die voorouers van A
manda aan haar moeder se kant, met die van: “Pretorius”, ook uit Nederland gekom het?" Hulle het in Ouddorp gewoon! Haar groot-groot-grootvader was daar predikant gewees van 1639 af. Die kerk staan nog en 1508 staan op die kerktoring in Ouddorp. Van Abbenbroek af, was dit ongeveer 20km se ry!!! Hierdie dominee se seun het na Suid-Afrika gekom en het die Pretorius familie in SA kom vestig! Klaarblyklik is hy dan ook die voorgeslag van Andries Pretorius en waarna Pretoria ook vernoem was. Dit moes ons pas nou in Nederland ontdek!

Intussen is Daniël predikant in Abbenbroek - 20km van Ouddorp! Soos die meeste al weet, was hij 'n kind in ons klub en is met Estie getroud. ‘n Dag nadat ons Ouddorp toe is om te gaan kyk hoe die kerk lyk, waar Ds Pretorius so lank gelede predikant was, het Daniël en Estie saam met die gemeente van Abbenbroek ‘n kinderclub buite hulle kerkgebou gehou.  Die 
gebied waar hulle nou die Evangelie bring, net Suid van Rotterdam, staan tans bekend as "die eiland sonder 'n Heiland".... ", Die geestelike nood is dus ongelooflik groot.
"En hulle wat uit jou voortkom sal die ou gebroke mure en puinhope van die voorgeslagte herbou" het so vir ons ‘n besondere nuwe betekenis gekry!! Groot is die Here in Sy Wysheid en Almag! 


Ook kon mense deur IKEG opgelei word om Tuinklubs te hou in hierdie somer maande. Toe die maatreëls vir die grendeltyd verminder is, het mense tuin klubs begin hou waardeur kinders in die buurt bereik kon word. Die nodige afstand kon in ag geneem word en deur in die buitelug besig te wees, was daar minder kans dat iemand kan aansteek! Dit was en is nog besonder geseënd. Kinderwerkers het ook met hulle slimfone kontak met klub kinders gehou.

‘n Leidster van ‘n klub het íets uitsonderlik beleef. (ter wille van veiligheidsredes gee ons geen name van persone of plekke nie) Daar het 'n Moslim meisie die klub bygewoon. Sy het gereeld gehuil tydens die klub. Na die tyd het sy vertel dat sy bang is, want haar vader kyk na al die filmpies waar mense verbrand word. Die kontras was so groot. Die liefde van God en die haat van die radikale Islam het haar geraak. Sy het gereeld gekom en ongelooflik baie vrae gevra. Haar vader het gesê sy mag kom en luister solank sy dit net nie glo nie.
Prys die Here! Sy Woord is kragtig en kan haar hartjie deurbreek ondanks haar vader se opdrag. Bid julle asb saam, spesiaal vir haar, haar beskerming en al die kinders wat nou die Evangelie hoor. Dat die saad van die Woord in die harte van die kinders vrug sal dra!

Ons was in verwondering oor hoe God werk. In Jes 58 staan ook dat diegene wat uit jou voortkom zal die mure herbou. Johan en Leonie is steeds in Apeldoorn ook besig met geestelike werk. Johan het in die verlede gehelp met opelugklubs en was vir baie jare deel van die kampleiding by IKEG. Nou is hy meer betrokke in hulle gemeente self. Leonie is ook leidster/koorineerder van die kinderwerk in hulle gemeente. Marna en Gerben Jan voed hul kinders soveel moontlik op volgens die beginsels van Gods Woord. Ook as mens kyk hoeveel kinderwerkers al deur Marius en die IKEG span opgelei is, dan word mens stil dat die Here hierdie teks vir ons 'n besondere toepassing gegee het. Ook dat daar leiers opgelei word in en om Veritas en IKEG heen om die Evangelie suiwer te verkondig aan die ongelowiges en om die gelowiges op te bou in die geloof in ons stamland Nederland.

Verder is ons so dankbaar dat t.s.v. die "corona lockdown" en nou nog, ons met ons werk eenvoudig kon aangaan. Deur middel van Zoom kon Marius voort gaan om al sy lesings te gee. Dus ons opleiding het nie verander nie. Daar is nou 17 Veritasleiers opgelei wat toegerus is om mense te leer om die Bybel op 'n verantwoordelike manier uit te lê en dit bly 'n groot vreugde om hiermee betrokke te wees. Amper 'n 1000 mense het al van die modules gevolg wat ons hier in ons stamland gee. Die opleiding van nuwe leiers wat met die werk van die Here kan aangaan is een van ons fokuspunte en ons bemerk dat die Here in genade hierdie deel van ons bediening meer en meer seën.

Ons het intussen weer oupa en ouma geword van 'n kleinseun - Levi Jonathan Storm - die eersteling van Johan en Leonie - 'n pragtige gesonde seuntjie. Hy is op 9 Aug gebore. Ons is so dankbaar daarvoor!

Baie dankie vir julle betrokkenheid en steun ook in hierdie moeilike tye deur voorbidding en ook finansiële bydraes. Ons waardeer dit so BAIE. Bid asseblief vir seën en vrug op ons werk.Maandag 09 Desember 2019Die grootste uitdagings vir ons as Christene?!“die Here is met julle as julle met Hom is, en as julle Hom soek, sal Hy Hom deur julle laat vind; maar as julle Hom verlaat sal Hy julle verlaat” 
“want die HERE—Sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op Hom gerig is;” 2 Kron 15:2 en 16:9.

Beste familie, vriende en betrokkenes,

Koning Asa  se lewe het besonders begin: volkome gerig en afhanklik van die Here. Die Here het daarom ook groot dinge deur hom gedoen. Selfs ‘n leër van 1 miljoen is verslaan deur Asa se 300 000 manne. Hoe kan dit? ... In 2 Kron. 14:11 sien ons die antwoord: “Here help ons” het Asa gepleit, "want ons is te swak". Hy is volkome afhaklik van die Here. Die Here het ook groot geestelike seën gebring oor Juda, omdat Asa radikaal die Here in gehoorsaamheid gevolg het. 
Ongelukkig sien ons later in sy lewe hoe dit verander het. Hy was nie meer afhanklik van die Here nie, maar gaan self dinge reël en oplossings vir sy probleme soek. Aan die begin van hoofstuk 16 lees ons dat hy die Here vergeet het en self besluite neem sonder om die Here te raadpleeg.

Mens noem dit PRAGMATISME! 

Dit sien ons in die ondergang van die kerk hier in Europa. Dit gebeur wanneer ons nie meer die Here vertrou nie, maar eerder self dinge gaan reël en organiseer. Dit is iets wat mens meer en meer sien in kerke en by gelowiges. Dit laat die kerk kragteloos, omdat dit mensewerk is.

Is ons nog in staat om op die Here te wag om op Sy tyd deure oop te maak en te wag op vrug op die werk wat Hy gee en wat dan blywend sal wees? Wil julle bid dat ons staande sal bly in hierdie moeilike omstandighede, dat ons nie meegesleur word deur hierdie stroom nie.

Ons dank die Here vir die ongelooflike oop deure wat ons het om: 

  • Christene op te lei in hulle werk , veral om die Evangelie te verkondig, 
  • Hulle weer terug te bring na die waarheid van die Woord van God,
  • Hulle voor te berei vir die uitdagings wat Europa gee. 
Marius gee weekliks les op 4 verskillende plekke (6 verskillende groepe en modules) vir Veritas en 2 plekke vir IKEG. Dit maak die week se program redelik vol.


EUROPA!?!

Besef mens wanneer jy hier deur Europa as toeris reis, wat die werklike geestelike toestand is?  Die owerhede begin steeds meer anti-christelike besluite neem om Christene te dwing om te glo wat hulle glo.  Marius noem hulle de Libera-jiste (Liberale vrysinniges) wat net so radikaal word as die Jiha-jiste. Albei dwing mens om te glo wat hulle glo. So word Europa die voorloper in Anti-Christelike geloof om moontlik op so 'n manier alles voor te berei vir die regte Antichris?! 
Mense, dit is ons stamlande waar ons geloof vandaan gekom het en wat nou, hoor ons, ook sy invloed het in ons land en die kerke in SA! Die klein pers landjie by die oranje pyl (op kaart) wys dat Nederland nou reeds saam met 2 ander lande in Europa dieselfde kleur kry as Sjina.  Lande waar meer nie-gelowiges woon as gelowiges t.o.v. die wêreld se grootste godsdienste. Die rooi pyle wys die strome van vlugtelinge uit vernaamlik die Moslem lande na Europa.

Maar die Here is besig om iets hier te doen waarvan ons nie die uiteinde kan voorsien nie. Miljoene “vlugtelinge” uit die mees geslote lande in die wêreld (Afganistan, Iran, Irak, Sirië, Noord Afrika en ook uit Somalië en Eritrea en baie ander lande), stroom Europa binne. Baie van hulle is egte vlugtelinge maar tussen hulle sit die mense wat ‘n beter lewe soek (ekonomiese vlugtelinge) en ook geradikaliseerde Moslems. ‘n Tydbom sê baie mense. Dit is inderdaad so! 

MAAR….

Weet u hoe moeilik dit is om die Moslems te bereik in die lande waar hulle vandaan kom, waar die kontrole so groot is? Die sogenaamde 10-40 venster (dit is die area op die wêreld kaart wat lê tussen die horisontale grade lyne 10 en 40 in die Noordelike halfrond). ‘n Sendeling is sy lewe nie seker as hy daar werk nie. 

Maar wat doen die Here nou? Hy stuur hulle na ons hier in Europa! Nou is hulle los van die kontrole, ontnugter in die Islam wat hulle soveel leed veroorsaak het en kom hulle tussen ons woon! Is dit nie ‘n geleentheid om hulle met die Evangelie te bereik nie? En as die Here hulle red, sal baie moontlik na 5 jaar terug moet gaan en dan kom daar weer Christene die lande binne! 

Marco en José Baan - ons medewerkers is besig met 23 jongmense van Eritrea in ‘n tiener groep!?!
Anneke Breet werk in Antwerpen in België ... die foto sê alles. Moslem kinders kom na 'n BYBELKLUB! Dit is vreeslik wat met die mense gebeur het, maar die Here het moontlik ‘n groter doel. Hulle verlossing! 

Sien Europa en veral die kerke dit? Nee, baie sien alleen die fisiese nood, maar nie die geestelike nood nie, want baie "lidmate" is self nie gelowig al is hulle deel van die kerk! Dus ons bediening het verskillende kante. Wat ‘n uitdaging!1    1) Na die kerke … waar die vrysinnigheid, liberalisme en sosiale wetenskappe ‘n dodelike invloed het en waar evangelisasiewerk steeds meer horisontaal is – fisiese nood alleen moet verlig word. Om gelowiges toe te rus om staande te bly op die vaste fondament van die Woord van God en om die uitdagings aan te gryp en Evangeliesasiewerk in die kerke te doen.

          2)  Evangelisasiewerk na die Nederlandse ongelowiges buite die kerke – veral die kinders.

       3)  Die nuwe uitdaging – die Moslems wat hier is en meer oop is vir die Evangelie as die mense wat in die lande agter gebly het. As hulle die Here leer ken sal hulle na 5 jaar as sendelinge weer na hulle eie lande kan terug gaan! 
Ons begin nadink hoe ons Nederlandse gelowiges kan oplei om oë te kry om ook die mense wat tussen ons woon te bereik. Bid daarvoor asb. Ons is ook besig in Veritas - So is iemand besig om met die voorbereidings om Arabiese manne deur Veritas 1 te neem met ‘n Arabiese handleiding, terwyl hy Engels praat. 


IKEG het ‘n baie mooi evangelisasie boekie, “een beter lewe” wat van links na regs Nederlands is en van regs na links in Arabies en Farsi geskryf is. (Dit gaan oor Abraham en sy ware geloof in die Messias wat kom.) Hoe kan mens uitreik na jou Moslem bure is nuwe uitdagings vir ons..


Op die Saterdag Bybelskool (met 80 studente) kon Marius 2 Saterdae praat oor die Evangelie en nuwe strome wat die Evangelie verkondiging weg trek van die waarheid. Die derde Saterdag het hy hulle geleer wat die belangrikste elemente is in die verkondiging van die Evangelie na aanleiding van kleure. Die doelgroep is die kinders. Op die foto sien u van die studente besig om die Evangelie aan mekaar uit te lê. Die middag het Marco Baan die studente ‘n beeld gegee van hoe belangrik dit is om kinders te bereik. Marius het smiddags ’n Veritas 2 groep wat hy begelei. 
Soos die Here Jesus gesê het: “So lank dit dag is, moet ons die werk doen van Hom wat My gestuur het; die nag kom wanneer niemand kan werk nie” (Joh. 9:4). Dit geld beslis vir ons ook vandag! Ons merk hier hoe die duisternis oor Europa toevou, maar daar is ook die helder lig waar die ou “vergete” Evangelie weer verkondig word. Bid asseblief vir ons - ons het dit nodig.

Ons wens u ‘n Geseënde Kersfees en Godvrugtige 2020 toe.
Baie dankie vir u betrokkenheid en steun oor al die jare. Ons waardeer dit opreg.

Marius en Amanda Storm

Dinsdag 04 September 2018

Besoek Suid-Afrika

Besoek aan Suid-Afrika


Wat was dit spannend om te wag op die paspoort. Al 5 en 'n half maande het ons gewag en net toe ons gesê het ons kom nie meer nie - die volgende dag laat die Ambessade weet hy is daar. Nou die vraag moet ons nog na SA toe kom.
Ons kon niks vooraf reël nie, maar groot was ons verbasing dat die NKA bestuur gesê kom en hoe gou dat tog baie afsprake kon maak en dat ons nou die program hier weergee vir sover ons nou kinge weet. Sien u n opening neem gerus kontak op met ons en ons probeer nog julle te sien of kom na die dienste of byeenkomste. Van die aanddienste is nog oop.

Dit is alleen die afsprake van gemeentes of waar ons praat. Persoonlike afsprake is nie ingesluit nie.

Vrydag 7 Sept  - Skoling vir kinderwerkers bij die GPK gemeente Jim Vinninglaan 19 Brakpan om 18.30 - almal is welkom.

Saterdag 8 Sept - by KGKSA (Kongres vir Gereformeerde Kerke in SA) n werkgemeenskap se konferensie te Pretoria

Sondag 9 Sept - 9.00: NG kerk Vanderbijlpark Suid oggenddiens
Sondag 9 Sept aanddiens is nog oop

Dinsdag 11 Sept -10.00 Mukhanyo Bybelskool Johannesburg

Vrydag 14 Sept - Vroeë Manne Bybelstudie -Warmbad

Sondag 16 Sept - 9.00 AP kerk Verwoerdburg Pretoria
Sondag 16 Sept - aanddiens is nog oop

Saterdag 22 Sept 6.30 - Biduur by Kerk Sonder mure Hippolaan Centurion

Sondag 23 Sept - 9.00 AP kerk Potchestroom (371 Walter Sisulustraat)

Sondag 30 Sept - 9.00 AP kerk Pretoria Oos.

Sondag 30 Sept - 13.00 Bring en Braai GPK gemeente Jim Vinninglaan 19 Minnebron en ook n diens om 16.00
              -16.00 diens GP kerk
Is u hier in die buurt kom graag langs vir die afsluiting. Almal welkom!

Navrae
ds Barend en Estelle Hefer 0117422371
Die selfoon nr van Marius in SA  vanaf donderdag is+27786617647


Woensdag 18 April 2018

25 jaar van genade


Beste mense

Nadat ons 25 jaar hier in ons stamland werk kan ons net terug kyk na die groot genade en verwondering wat die Here ons gegee het oor Sy werk in en deur ons ten spyte van wie ons is. Hier is ons nuusbrief in n PDF formaat wat terug kyk op hieride jare van genade. Kliek hierop en lees die hele brief van 4 bladsye gerus en bid vir ons asseblief.
Marius en Amanda
Ons nuusbrief in Afrikaans - 25 jaar van genade

Saterdag 10 Desember 2016

Ek leer so baie en die gemeente ook!

Dit was die woorde van n voorganger van 'n gemeente wat een van ons kursusse volg. Dit is so bemoedigend vir ons dat ons broeders en susters in die kerk kan dien, sodat hulle beter toegerus is vir hulle dienswerk. (Ef 4:10 ev). Die uitdagings bly  groot en sulke oop deure maak ons bediening hier so besonder en laat ons klein voel. Die afgelope maande kon ons merk hoe die Here in ons eie lewens gewerk het maar ook in die lewens van mense waar ons kususse gegee het.

IKEG:


Vir IKEG het ons verder gegaan met Verdiepingskursusse in Kinderevangelisasie in Ede en Lopikerkapel. 'n Baie besondere en toegewyde groep mense wat 2x14 dinsdae opoffer om self geskool te word in kinderwerk en hoe om die Evangelie aan kinders oor te dra. 
Dit is ook belangrik om OPFRIS AANDE te hou. Dan kom vorige kursusgangers terug om weer bemoedig te word om kinders te bereik. Dit was baie goed gewees en die mense het baie goeie terugvoering gegee. Ons is dankbaar vir wat die Here deur hierdie bediening doen.

Bid u saam met ons vir die Kinder Kersklubs wat oor hierdie tyd gehou gaan word?


Ook het die leiers van CEF/IKEG Suid-Wes Europa bymekaar gekom om die bediening te bespreek. Dit was baie bemoedigend om met die broeders en susters so bymekaar te wees. Hier is die uitdagings groot en sien mens die gevolge van n post-Christendom op die kontinent. Europa word regtig 'n groot heidendom! Dit is nogal ons stamlande waar ons vandaan kom. DIt maak ons roeping hier so besonder. Dit was heerlik om so saam te kom en die Here se aangesig te soek in gebed en die bediening van elke land te bespreek. Bid saammet ons vir ons gebied, seker een van die moeilikste dele om te bereik.

VERITAS


Ook hier is die kursusse aan die gang. Eindhoven is n baie mooi groep wat baie toegewyd is. Hulle kom nog n aand per week by mekaar om die les van die vorige week te bespreek. Dus dit kom daarop neer dat hierdie mense elke week vergader. Dit is baie bemoedigend - bid vir hierdie mense.In Apeldoorn is ons met die laaste module (4) besig en ons hoor al dat die 20 mense nie bly is nie, want vir by na 5 jaar kom hulle getrou elke 2e Donderdag en wat gaan gebeur as dit klaar is?! Uit die gemeente waar Amanda en ek na toe gaan is daar nou 8 mense wat n deel van die kursus gevolg het en wat kerkraadslede is. Dit begin 'n besondere impak op ons gemeente te hê sien ons nou al.


Dit was besonder bemoedigend toe Bennie en Moira Wolvaardt as leiers van Veritas ons besoek het en bemoedig het. Groot uitdagings lê vir Veritas ook voor en ons het belangrike besluite wat ons moet neem oor die werk hier in Nederland en Europa. Bid dat die Here duidelijk sal lei.


Lesse by 2 Bybelskole


Ons het nooit kon droom ons sou ooit les gee op 2 Bybelskole. Die een is die Saterdag Bybelskool in Langbroek. Daar kom so 45 jongmense na toe. Die ander is die voltydse Gospel for Europe Bybelskool in Hilversum. Op beide die Bybelskole is daar baie seën en vrug. Marius mag na die kursusse  baie mooi gesprekke hê maar veral ook is hy besig om manne persoonlik te begely en verder te help met dissipelskap, Dit is n groot verantwoordelikheid en laat mens klein voel dat die Here dit van ons vra. Bid vir die broeders wat so persoonlik begelei word.


Kersfees en Nuwe jaar


Ons wil u almal wat nou al vir soveel jaar by ons en ons werk betrokke is, n baie geseënde Kersfees en Nuwe jaar toewens. Baie dankie vir u getroue betrokkenheid en steun. Bid vir ons - die uitdagings is groot en die aanvalle van die vyand ook, maar ons Here is getrou en Hy wat ons geroep het is getrou aan die roeping wat Hy aan ons gegee het. Onthou - u is deel daarvan! 

Donderdag 06 Oktober 2016

Joël Beeke uit Amerika op besoek

Marius het n groot begeerte gehad om dr Joël Beeke ooit te mag ontmoet. Hy het die begeerte in sy hart rondgedra en selfs die Here gevra dat dit miskien moontlik kan wees. Wel, paar weke gelede het die begeerte waar geword.

Op die Vrydagaand  het ons saam geeet en heerlik gekuier.
Dit was n voorreg vir ons  om vanaf woensdag  tot maandag oggend Joël Beeke op besoek te kry. Op n baie wonderlike manier het dit gebeur.  Hy het opgetree by n konferensie in Apeldoorn en Marius het veral baie tyd met hom kon deurbring. Hy is n baie besondere broeder. Hy is predikant by Heritage Netherlands Reformed Congregation, in Grand Rapids, Hy is ook president van Puritan Reformed Theological Seminary en medestigter en redakteur  Puritan Reformed Journal.

Dit klink baie impoonerend maar ons het hom leer ken as n besondere nederige en toegewyde broer. Wat n voorreg om so iemand met wie mens dadelik aanklank gevind het, te mag ontmoet.

Ons glo ook nie dat dit sommer per toeval is nie. Hoe ons paaie verder gaan weet ons nie, maar hy was baie belangstellend in ons werk en hoe ons hier die werk oor die afgelope 24 jaar ontwikkel het. Veral die uitgangspunten van die bediening wat ons hier toegepas het.  Soos hy gesê het ons het vriende geword en wie weet wat die toekoms mag inhou

Woensdag 07 September 2016

Nuwe skooljaar van Sept tot Junie word 'n uitdaging!

As mens so voor die nuwe skooljaar in Nederland staan dan is dit duidelijk dat mens baie wysheid, krag en energie nodig het. Dit word 'n besige skooljaar. Ons deel dit omdat ons besonder voorbidding nodig het!

Maandag:

Elke Maandagoggend gaan Marius en Leander Jansen  Veritas (deel 1) gee in Hilversum op die Gospel for Europe voltydse Bybelskool. (Leander is 'n jongman wat Marius wil oplei om uiteindelik die kursus te kan gee).

Op Maandagaande het ons die IKEG Verdiepingskursus in Kinderevangelis
Maandag het ons begin met die IKEG VCK 1 cursus in Ede.
asie werk (VCK 1) wat gehou gaan word in Ede en Lopikerkapel. Die een week in Ede en die ander Lopikerkapel (2x13 weke). Die kursus in Lopikerkapel het ontstaan nadat ons daar reeds 3 jaar die Veritas kursus gee. 'n Deel van die Veritas Kursus is n les oor kinderevangelisasie. Daar het baie belangstelling gekom en het mensen daarvoor gevra.
Dit beteken dat mens eers rond 12 uur snags terug kom.

Dinsdagaande:

Dinsdag het ons begin in Lopikerkapel met Veritas deel 3b.
Op die Dinsdagaande het ons  (Marius en Gerrit van Valen) dan Veritas wat gehou word in Lopikerkapel (deel 3 en) en begin ons 'n nuwe in Eindhoven( deel 1). In Eindhoven wil Marius Robert Bezemer oplei om die kursus te kan gee.Weer kom mens nog later by die huis!

Donderdagaande:

Gaan ons verder met Veritas in Apeldoorn. (3x per maand 2 x mod 4 en 1 x mod 2)

Saterdag:

Hierdie jaar gee Marius saam met Bart Ridderhof elke 2de Saterdag Module 1 by die Filafelfia Bybelskool in Langbroek in die oggend. Smiddags gee Marius alleen module 2 vir die tweede jaars wat verder wil gaan met Veritas.

So tussen deur word bestuursvergaderings gehou, leiding gegee aan IKEG en Veritas en ander verpligtings. Dus ledig sal ons nie wees nie. Wil julle asseblief bid vir wysheid en krag. Maar meer nog dat die  Here vrug sal gee op ons werk.

Bid vir die IKEG team dat die Here die besondere werk wat hulle doen sal seën. Bid vir Marco en José, Gerda en Petra op kantoor en Anneke wat die skoling en klubwerk in Antwerpen in België gee. Dit is n voorreg om met so n span saam te werk.

v.l.n.r. agter: Evert, Bart, Reinout, Leander, Robert, Gerrit
voor Anne, Marius en Bert
Bid ook vir die manne wat Veritas gee. Bid vir Gerrit, Bert, Bart, Reinout, Robert, Anne en Leander. Elkeen gee die Veritas kursus op verkillende plekke. Welkom aan Evert en Leander in die span of soos die Hollanders sal sê - in het team.

Bid asseblief vir ons vir wysheid om die IKEG en Veritas spanne te lei en die medewerkers tot bemoediging te wees in hun dienswerk.

Sondag 28 Augustus 2016

My dogter het so verander ... nou wil ek kom kyk wat het gebeur!


Die kinderwerkers wat ons as
IKEG geskool het.
Ons het in Junie 'n hele dag skoling gegee vir 'n mooi toegewyde groep jongmense wat vir 'n hele week in die stad Kerkrade (in Suide van Nederland) opelug aksies gehou het. In totaal was daar 96 jongmense! Ongeveer die helfte het kinderwerk gedoen. Die res doen deur tot deur evangelisasiewerk terwyl die kinderclub besig is.

Die grote groep net voor hulle uitgaan Met 8 spanne het hulle 2 keer n dag 'n opelug  klub gehou, (dus 16 klubs per dag) terwyl die  ander deel dan van deur tot deur rondgaan. By  van die klubs was aan die begin van die week  geen kinders! Maar die klub word gehou sonder  kinders. Almal in die buurt luister met verbasing  en vra selfs waarom gaan julle verder met die  klub as daar geen kinders is.

 Teen die einde van die week het die kinders  gekom en in totaal was by die laaste aand
 toe die ouers ook uitgenooi was 190 buitekerkelijke ouers en kinders byeen.
Die klub aan die einde van die week
wat met 0 kinders begin het.

'n Moeder wat agter in die hoek van die saal gesit het, het  gesê "ek kan nie glo hoe my kind verander het nie. Die hele atmosfeer in die huis het verander en sy is so opgewek en vrolik. Ek moes kom kyk waarom haar lewe so verander het!"

So kon daar baie verhale vertel word en is dit duidelik dat die Here daar werk.
Die groot groep ouers en
kinders die laaste aand.
Jan Bayense wat deur ons opgelei is, is deur sy gemeente uitgestuur om daar as evangelis n gemeente te begin. Hy sê self dat hy nie kan dink hoe mens Evangelisasiewerk kan doen as mens nie die kinders bereik nie.Hy begin met 7 volwassenes wekeliks met n kursus deur die Bybel. Bid asb. vir seën. Hulle hou nou ook maandeliks n kinderklub vir die kinders.

Ons is so dankbaar dat die Heere die opleiding wat ons gegee het so besonder gebruik. Prys die Here.

Donderdag 18 Augustus 2016

3 kursusse is afgerond


Een van die Kinderevangelisasie kursusse wat deur IKEG gegee word, is die VCK 1 kursus. Die hele kursus bestaan uit  32 lesure wat oor 13 aande  aangebied  word.  Hierdie  kursus is onderskeidelik in Eindhoven, Sliedrecht  en in Broek op Langedijk gehou.  Die afsluiting van hierdie  kursusse  was aan die einde van  Junie, net  so  voor die Somervakansie,  gehou.  Hier is 2 studente besig om ‘n pastorale  gesprek  met mekaar te oefen. Dit gaan oor hoe mens die Evangelie op ’n eenvoudige manier aan 'n kind wat in die Here Jesus as Verlosser wil glo, kan uitlê.


Op die ander foto word n Bybelverhaal deur iemand wat die  kursus gevolg het as oefening, vertel. Omdat die groep so groot is, het ons besluit om 'n groep die geleentheid te gee by iemand se huis op n ander aand. Heerlik is dit om die entoesiasme en toewyding van hierdie jongmense te beleef. Van hulle het ook in die somer vakansie  vir Jan en Margriet Bayense in die stad Kerkrade gehelp, met Evangelisasie aksies. Daar is selfs nou na jare 'n nuwe gemeente gestig! Hierdie gemeente het ook ontstaan as gevolg van kinderevangelisasiewerk. Hieroor kan u in die volgende blog lees.Maandag 27 Junie 2016

IKEG Europese konferensie

In Mei het ons de voorreg gehad om weer saam met ons medewerkers uit die hele Europa mekaar by die 3 jaarlikse konferensie te ontmoet.

Dit was n geseënde tyd, gevul met goeie onderwys uit die Woord van God, bemoedigende boodskappe en ook ‘n bewuswording van die hoeveelheid mense wat nog met die Evangelie bereik moet word in die verskillende lande van Europa. Die geestelike nood is groot en die kerke lyk steeds minder in staat te wees om uit te reik na die groter vyandig wordende samelewing.

Die verskille is ook groot tussen Wes en Oos Europa. Wes Europa waar ons  geestelike erfenis oorspronklik vandaan gekom het, word seker die grootste post moderne heidendom. Die vyandigheid na ons as Christene word steeds groter en feller. In Oos Europa is daar baie geleenthede met baie oop deure, maar die finansiële nood daar is weer groot. Dikwels werk kollega’s daar onder moeilike omstandighede en baie armoede. Dit is ook nie meer vreemd om te hoor dat werkers gearresteer en ‘n sekere tyd en selfs jare in die gevangenis moet deurbring nie. Dit gebeur meestal in die Moslem lande van die Sentraal Asiatiese republieke. 

Ons het 'n stad uit elke land aangewys waar ons op wil fokus vir die volgende jaar. Nederland kies Eindhoven. Op die foto bid ons rondom die kaart van Europa en is daar liggies geplaas op die plek waar die stede is, waarheen ons wil uitreik. Hierdie aksie word die “City Kids” projek genoem, met slagspreuk: “Every child for every city in every Nation”. Bid u saam met ons vir geseënde uitreikaksies?

Want ons harte is weer en weer aangeraak deur n dubbele geestelike nood, wat groter en groter word: Eerstens is daar die verval BINNE die kerke en dan is daar die afval van die mense daar buite”, die mense wat nie meer die binnekant van ’n kerk ken nie of wil ken nie. Mense wie Christus heeltemal nie ken nie.

Maar die “fellowship”/koinonia was vir ons opbouend en het ons met nuwe moed laat terug keer na huis. Dit was baie lekker om saam met die IKEG werkers daar te kon wees en om weer Johan en Rita Bloemhof  (Suid Afrikaanse kollegas, werksaam in Frankryk) te sien en ons het sommer baie lekker in Afrikaans gekuier.