Maandag 10 Maart 2014

2 Nuwe studente vir Switserland?

Ons is ook bly dat 2 Bybelskoolstudente hierdie somer ons opleiding DV in Switserland wil volg. Ons hoop dat die Here hulle voltyds in kinderwerk sal lei en dat ons hulle veral in IKEG sal kan verwelkom. Hiervoor moet die Here hulle en ons duidelikheid gee. Een van de manne het Veritas module 2 ook al gevolg (sien foto van die groep vorige jaar) en voel nou geroep om moontlik die kursus in Switserland te volg. Ek gaan binne kort met hom hieroor praat. Bid saam met ons asb.


Veritas in Apeldoorn en Lopikerkapel

Laas week het ook weer die geleentheid gegee dat ons in Lopikerkapel die Veritas 1 kursus kon gee. Dit is 'n baie getroue en besondere toegewyde groep. Ook in ons eie gemeente (Apeldoorn) kon ons verder gaan met module 2. Hierdie groep moet veral ook genoem word vir hulle getroue bywoning en meelewing! Ons word so bemoedig deur sulke toewyding en getrouheid. Bid dat die Here hierdie mense al hoe mee geestelik sal volwasse maak om verder te gaan as net die kursus en dat die Here deure sal oop maak vir nuwe leiers in die gemeente.
Soos julle kan sien ons het sommer dadelik weer vanuit Suid-Afrika ingestap in 'n baie besige program. Bid asseblief vir ons werksaamhede

Nuwe IKEG kursus in Meteren

Vanaand begin ons weer in Meteren met 'n nuwe Verpiedingskursus in kinderwerk. (VCK 1). Een van die kursusgangers het ons hierdie pragtige kantoor ruimte gegee om te gebruik. Ons is baie dankbaar daarvoor. Hier sien u die die aanwesige personen by ons bekendstellingsaand vorige Maandag. Sover lyk dit asof ongeveer 15-18 mensen die kursus gaan volg. Bid asb vor 'n baie gese├źnde kursus maar veral dat mense iets met die kursus gaan doen en klubs gaan begin of in die somer opelug aksies gaan hou.