Woensdag 02 Desember 2020

Nuwe leiers maar ook nuwe moontlikhede vir ons!

Op 1 September het ons ‘n groot mylpaal bereik in ons bediening. Ons het al jare in ons nuusbriewe genoem en voorbidding gevra, dat ons so graag meer wil fokus op Bybelonderwys en skoling vir kinderwerkers, Bijbelskole en vir die Veritas Bybel leierskapskursus. Ons glo dit is waar die Here ons nou wil gebruik. Leiers moet opgelei word, om  die werk wat ons nou al deur Sy genade, 28 jaar in Nederland doen, verder te kan dra. Ons glo dit is waar die Here ons wil gebruik en waar Hy meer vrug en seën gee. En in die proses, staan ons verstom om te sien hoe die Here die deure oopmaak.

Om direkteur van IKEG te wees en om dieselfde tyd ook skoling te gee en dissipelskap te doen, het eenvoudig te veel geword! Ons het al vanaf 2010 gebid vir nuwe leiers! En nou is ons verheug dat die Here ’n egpaar, Marco en José Baan vanaf 2012 in die werk gebring het. Marius kon in hulle inbou en stadig maar seker het hulle die verantwoordelikhede van direkteurskap oorgeneem. Op 1 September was dit offisieel en het CEF internasionaal hulle aangestel as die nuwe direkteursegpaar vir Nederland.  Prys die Here! Op die foto dra Marius die kapteinspet oor aan Marco tydens 'n spanvergadering. Ons glo Marco sal ook die Groot Kaptein volg soos wat ons al die jare na gestreef het.

In Veritas is daar ook verskillende leiers (14) wat nou Veritas gee en 2 van die manne het predikante geword! Marius lei nou ook 9 ander op om begeleiers (fasiliteerders) te word.

Wat gaan ons doen noudat ons nie meer die leiers van IKEG is nie?  Ons bly deel van die span van IKEG deur alleen skoling te gee, maar fokus nou nou nog breër as net met IKEG, maar ook by die Bijbelskole en Veritaskollege. Dit is verbasend hoe baie kinderwerk weer terug kom in hierdie opleiding. Dit is opmerklik dat Marius rus vind en energie kry, deur weer hiermee besig te wees. Marco is een van die dissipels van Marius en hy begelei hom ook nog verder.

Ons is verras deurdat Bennie Wolvaardt, leier van Veritas internasionaal, Marius op dieselfde dag wat Marco aangestel is,  gevra het om Veritas nie alleen in Nederland nie, maar ook in Europa verder bekend te stel en waar moontlik, te ontwikkel. Dit is regtig besonder dat die Here die deure so oopgemaak het. Marius is in elk geval al betrokke in Parys met Johan Bloemhof en sy seun Jean, en twee ander, om hulle daar te help om die Veritas kursus te ontwikkel in hulle gebied.  Verder is daar moontlikhede in België en Engeland waar hy al reeds mee besig was. In Roemenië is Veritas ook gevestig en wil Marius die leier daar ook bemoedig en help. Dit is geen geheim dat die mense van Europa weer nodig het om terug te keer na ‘n ware verstaan van en liefde vir die Woord van God nie. Veritas is ‘n besondere instrument van die Here, glo ons en sien ons, om belanstellendes te leer hoe om weer waar te maak. Kinderevangelisasie is ook ‘n baie belangrike manier om uit te reik na jou buurt en omgewing en die 2 pas naatloos by mekaar aan. In module 2 les 22 kom dit ook uitgebreid aan die orde!

Dus het ons take oorgedra maar die bediening het groter en meer uitgebreid geword. Bid asseblief vir wysheid vir elke stap op die pad vorentoe. So het hierdie jaar nie alleen baie veranderinge in die samelewing gebring deur middel van COVID 19 nie, maar ook vir ons en in ons manier van werk het daar redelik baie verander! 

Ons wil julle graag ‘n baie Geseënde Kersfees en ‘n Godvrugtige nuwe jaar toewens. Dankie vir u/jou/julle troue betrokkenheid deur gebed en ook finansiële ondersteuning. Die vrug wat die Here op ons werk gee is ook weer die “rente op julle rekening”. Fil 4:17-18.


 Ons is afhanklik van bydraes vir  ons lewensonderhoud. As die Here dit op u hart lê, kan u 'n bydra in die volgende rekening inbetaal: 

Rekening: NKA,  Bank: ABSA,  Rek. nr.: 240 145 995 en vermeld u naam asb.

Tel. nr.: (012) 285 0635 

 E-pos: wilna.smit@mweb.co.za of stormpies@gmail.com

 


Dinsdag 11 Augustus 2020

Byna 400 jaar gelede en 20km van ons af?!

Toe ons die roeping in 1982 gekry  het om na Nederland te kom, het die Here die volgende teks gebruik om die aard van die roeping te bevestig.

Jes 58:12 "En die wat uit jou voortkom, sal die ou puinhope bou, die fondamente van die vorige geslagte sal jy oprig, en jy sal genoem word: Herbouer van gebreekte mure, hersteller van paaie, om bewoonbaar te maak.


As opsomming van hierdie teks was ons roeping dus om die gebroke geestelike mure van ons voorgeslagte te gaan herbou. Amanda se voorouers van haar vader se kant het in die vroeë jare van 1700 uit Amsterdam na Suid-Afrika vertrek en Marius se voorouers uit Leeuwaarden in die jare na 1750. Toe hierdie besef tot ons deurgedring het, was ons al verwonder dat twee van voorvaders wel uit Nederland vertrek het. (Die voorouers van Marius se moeder het uit Frankryk gekom). Ons het nooit nagegaan waar die voorgeslag van Amanda se moeder vandaan gekom het nie. Tot ons groot verbasing het ons nou uitgevind!

So het ons uitgevind ...Ons was 
nie meer verplig tot ‘n algehele vergrendeling nie en 'n maand gelede het ons, ons “kleinkat” in Abbenbroek gaan oppas, aangesien Estie en Daniël êrens anders moes wees. Groot was ons verrassing toe Amanda 'n Whatsapp berig van haar niggie uit Suid-Afrika gekry het. "Het ons geweet dat die voorouers van A
manda aan haar moeder se kant, met die van: “Pretorius”, ook uit Nederland gekom het?" Hulle het in Ouddorp gewoon! Haar groot-groot-grootvader was daar predikant gewees van 1639 af. Die kerk staan nog en 1508 staan op die kerktoring in Ouddorp. Van Abbenbroek af, was dit ongeveer 20km se ry!!! Hierdie dominee se seun het na Suid-Afrika gekom en het die Pretorius familie in SA kom vestig! Klaarblyklik is hy dan ook die voorgeslag van Andries Pretorius en waarna Pretoria ook vernoem was. Dit moes ons pas nou in Nederland ontdek!

Intussen is Daniël predikant in Abbenbroek - 20km van Ouddorp! Soos die meeste al weet, was hij 'n kind in ons klub en is met Estie getroud. ‘n Dag nadat ons Ouddorp toe is om te gaan kyk hoe die kerk lyk, waar Ds Pretorius so lank gelede predikant was, het Daniël en Estie saam met die gemeente van Abbenbroek ‘n kinderclub buite hulle kerkgebou gehou.  Die 
gebied waar hulle nou die Evangelie bring, net Suid van Rotterdam, staan tans bekend as "die eiland sonder 'n Heiland".... ", Die geestelike nood is dus ongelooflik groot.
"En hulle wat uit jou voortkom sal die ou gebroke mure en puinhope van die voorgeslagte herbou" het so vir ons ‘n besondere nuwe betekenis gekry!! Groot is die Here in Sy Wysheid en Almag! 


Ook kon mense deur IKEG opgelei word om Tuinklubs te hou in hierdie somer maande. Toe die maatreëls vir die grendeltyd verminder is, het mense tuin klubs begin hou waardeur kinders in die buurt bereik kon word. Die nodige afstand kon in ag geneem word en deur in die buitelug besig te wees, was daar minder kans dat iemand kan aansteek! Dit was en is nog besonder geseënd. Kinderwerkers het ook met hulle slimfone kontak met klub kinders gehou.

‘n Leidster van ‘n klub het íets uitsonderlik beleef. (ter wille van veiligheidsredes gee ons geen name van persone of plekke nie) Daar het 'n Moslim meisie die klub bygewoon. Sy het gereeld gehuil tydens die klub. Na die tyd het sy vertel dat sy bang is, want haar vader kyk na al die filmpies waar mense verbrand word. Die kontras was so groot. Die liefde van God en die haat van die radikale Islam het haar geraak. Sy het gereeld gekom en ongelooflik baie vrae gevra. Haar vader het gesê sy mag kom en luister solank sy dit net nie glo nie.
Prys die Here! Sy Woord is kragtig en kan haar hartjie deurbreek ondanks haar vader se opdrag. Bid julle asb saam, spesiaal vir haar, haar beskerming en al die kinders wat nou die Evangelie hoor. Dat die saad van die Woord in die harte van die kinders vrug sal dra!

Ons was in verwondering oor hoe God werk. In Jes 58 staan ook dat diegene wat uit jou voortkom zal die mure herbou. Johan en Leonie is steeds in Apeldoorn ook besig met geestelike werk. Johan het in die verlede gehelp met opelugklubs en was vir baie jare deel van die kampleiding by IKEG. Nou is hy meer betrokke in hulle gemeente self. Leonie is ook leidster/koorineerder van die kinderwerk in hulle gemeente. Marna en Gerben Jan voed hul kinders soveel moontlik op volgens die beginsels van Gods Woord. Ook as mens kyk hoeveel kinderwerkers al deur Marius en die IKEG span opgelei is, dan word mens stil dat die Here hierdie teks vir ons 'n besondere toepassing gegee het. Ook dat daar leiers opgelei word in en om Veritas en IKEG heen om die Evangelie suiwer te verkondig aan die ongelowiges en om die gelowiges op te bou in die geloof in ons stamland Nederland.

Verder is ons so dankbaar dat t.s.v. die "corona lockdown" en nou nog, ons met ons werk eenvoudig kon aangaan. Deur middel van Zoom kon Marius voort gaan om al sy lesings te gee. Dus ons opleiding het nie verander nie. Daar is nou 17 Veritasleiers opgelei wat toegerus is om mense te leer om die Bybel op 'n verantwoordelike manier uit te lê en dit bly 'n groot vreugde om hiermee betrokke te wees. Amper 'n 1000 mense het al van die modules gevolg wat ons hier in ons stamland gee. Die opleiding van nuwe leiers wat met die werk van die Here kan aangaan is een van ons fokuspunte en ons bemerk dat die Here in genade hierdie deel van ons bediening meer en meer seën.

Ons het intussen weer oupa en ouma geword van 'n kleinseun - Levi Jonathan Storm - die eersteling van Johan en Leonie - 'n pragtige gesonde seuntjie. Hy is op 9 Aug gebore. Ons is so dankbaar daarvoor!

Baie dankie vir julle betrokkenheid en steun ook in hierdie moeilike tye deur voorbidding en ook finansiële bydraes. Ons waardeer dit so BAIE. Bid asseblief vir seën en vrug op ons werk.