Vrydag 21 Augustus 2015

Sondag om 18.30 erediens in NG Brakpan Wes NG Kerk.

Aangesien dit nie op ons agenda verskyn nie, omdat dit toe nog nie bekend was nie noem ons dat hierdie Sondag aand ek voor gaan in n diens in N G kerk Brakpan Wes om 18.30. As ons nog nie kans gehad het om mekaar te ontmoet het nie sal ons dit baie graag wil doen want Maandag vertrek ons DV uit Brakpan na Pretoria en daarna weer DV terug na Nederland op 7 Sept.